Navigation

Privacyverklaring

 

Houtbrein B.V. is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens, zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Contactgegevens

Houtbrein B.V.
Handelend onder de naam: HouthandelOnline
Westrak 57
1771 SR Wieringerwerf
Telefoon: 0226-744226
[email protected]

 

De verwerking van persoonsgegevens

Houtbrein B.V. verwerkt jouw persoonsgegevens wanneer je gebruikmaakt van onze diensten en/of wanneer je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

Onze website en/of dienst is niet bedoeld voor het verzamelen van gegevens van bezoekers jonger dan 16 jaar, tenzij zij toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder of jonger is dan 16. Wij raden ouders aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen om te voorkomen dat gegevens over kinderen worden verzameld zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat wij zonder toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via [email protected]. We zullen deze informatie dan verwijderen.

 

Het doel waarvoor wij persoonsgegevens verwerken

Houtbrein B.V. verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Gegevens over je activiteiten op onze website;
 • Het afhandelen van je betaling;
 • Het verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder;
 • Het kunnen bellen of e-mailen, indien dit nodig is om onze dienstverlening aan jou uit te kunnen voeren;
 • Het bieden van de mogelijkheid een account aan te maken;
 • Goederen en diensten bij je afleveren;
 • Het verbeteren van onze website en het afstemmen van het aanbod van producten en diensten op jouw voorkeuren;
 • Het verwerken van persoonsgegevens wanneer dit wettelijk verplicht is, zoals gegevens die we nodig hebben voor onze belastingaangifte.

 

Geautomatiseerde besluitvorming

Houtbrein B.V. neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

 

Het bewaren van persoonsgegevens

Houtbrein B.V. bewaart je gegevens maximaal zeven jaar, in overeenstemming met de wettelijke termijn, die is vastgelegd in de Wet op de Rijksbelastingen. Ongebruikte accounts worden na zes maanden automatisch verwijderd.

 

Het delen van persoonsgegevens met derden

Houtbrein B.V. deelt jouw persoonsgegevens met verschillende derden als dat noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan wettelijke verplichtingen. Met bedrijven die jouw gegevens namens ons verwerken, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van je gegevens. Houtbrein B.V. blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

Het delen van cookies of vergelijkbare technieken

Houtbrein B.V. maakt gebruik van functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Houtbrein B.V. gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en kan worden geoptimaliseerd. Daarnaast plaatsen we cookies die je voorkeursinstellingen onthouden en je surfgedrag volgen, zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij je eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle eerder opgeslagen informatie via de instellingen van je browser verwijderen. Voor meer informatie, zie: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/. Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden, zoals adverteerders en sociale media-bedrijven. Hier is een overzicht van deze derden:

 • Hotjar
 • Google Analytics
 • RetailRocket

 

Je gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens door Houtbrein B.V. Je hebt ook recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dit betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van je hebben in een computerbestand naar jezelf of een andere door jou genoemde organisatie te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens, verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar tegen de verwerking van je persoonsgegevens sturen naar [email protected].

 

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij je om een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit doen we ter bescherming van je privacy. We zullen zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, reageren op je verzoek.

 

Houtbrein B.V. wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

De beveiliging van persoonsgegevens

Houtbrein B.V. neemt de bescherming van je gegevens serieus en treft passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat je gegevens niet goed zijn beveiligd of als er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via: [email protected].