Navigation

Installatie van het regelwerk voor gevelbekleding

 

Gevelbekleding is een belangrijk onderdeel van een gebouw, omdat het niet alleen het uiterlijk bepaalt, maar ook de achterconstructie beschermt tegen weersinvloeden. Deze informatie helpt bij het maken van de juiste keuzes in 4 stappen:

  1. Selecteren van materialen
  2. Installatie van het regelwerk
  3. Montage van de gevelbekleding
  4. Afwerking & onderhoud

 

 

Opbouw van een gevelbekledingsconstructie bij een steenachtig
binnenspouwblad,
waarbij het regelwerk is verduurzaamd.

Achterconstructie

Bij een muurconstructie met een steenachtig binnen- spouwblad wordt eerst hoekankers op de muur bevestigd, waaraan zuiver verticale stijlen van bijvoorbeeld 38 x 70 mm worden bevestigd. Tussen deze stijlen wordt het isolatiemateriaal aangebracht. Bij een isolatiedikte van bijvoorbeeld 115 mm minerale wol is de Rc-waarde circa 3,0 (m2.K)/W; bij 165 mm is dat 4,0 (m2.K)/W.

 

Om de isolerende werking niet te belemmeren, is het belangrijk om kieren tussen de isolatieplaten en tussen deze platen en de aansluitende constructies te vermijden. Bij een houten binnenspouwblad zit de isolatie al in het element en kan het regelwerk meteen worden aangebracht. Zorg ervoor dat de isolatie nauwkeurig wordt gemeten, afgesneden en zo nodig bij de hoeken wordt dichtgebonden om kieren zo veel mogelijk te voorkomen.

 

Installatie van het regelwerk

Om te voorkomen dat vocht het binnenspouwblad bereikt, moet er een waterkerende, dampdoorlatende folie achter het regelwerk worden aangebracht. Bij een open gevelbekledingssysteem moet deze folie uv-bestendig zijn en moet er overal een voldoende ruimte tussen de buitenbekleding en de folie zijn (> 15 mm) zodat het vocht dat in de spouw doordringt naar buiten kan ontsnappen.

 

De regels worden bevestigd aan het achterliggende hout met bevestigingsmiddelen die bestand zijn tegen corrosie, zoals verzinkt staal, RVS of aluminium. De regelafstand is meestal 0,6 m. Op plaatsen waar gevelbekledingsprofielen elkaar ontmoeten in de lengterichting, is het raadzaam om een bredere of een tweetal regels aan te brengen (zie details in stap 4). Het regelwerk en de bevestigingsmiddelen moeten worden afgestemd op de constructieve belasting en de technische eigenschappen van de betreffende houtsoort, zoals uittreksterkte, hardheid en splijtsterkte.

 

   
 

Tekening A: Een voorbeeld van een dubbel regelwerk.

Het is belangrijk dat er zich geen vocht ophoopt in of achter de bekleding. Daarom moet de spouw achter de buitenbekleding in alle gevallen voldoende worden geventileerd met buitenlucht. Zorg zowel aan de boven- als onderzijde van de gevel voor minimaal 200 mm2 ventilatieopening per m2 gevelbekleding. Het bouwbesluit geeft aan dat in een constructie die gevoelig is voor ongedierte, deze openingen maximaal 10 millimeter breed mogen zijn.

 

Bij een horizontale bekleding wordt de ventilatie verzorgd tussen het verticale regelwerk dat op de achterliggende stijlen is bevestigd. Bij toepassing van een folie zorgt een dubbel regelwerk ervoor dat de onderliggende folie beter functioneert en dat er een optimale ventilatie ontstaat.

 

Bij een verticale gevelbekleding waarbij de regels horizontaal bevestigd zijn, heeft het sterk de voorkeur deze regels aan de bovenzijde af te schuinen, bij voorkeur zodanig dat het vocht wegloopt van de bekleding en in de vrije spouw kan vallen om vochtaftekening op de gevelbekleding te voorkomen. Als men toch besluit tot enkel regelwerk, moet de afschuining beter naar voren aflopen om te voorkomen dat vocht tegen de folie aan blijft staan en lekkages ontstaan. Als de onderzijde van de regel eveneens is afgeschuind, kan men grotendeels hangend vocht voorkomen.

 

Wanneer een verticale bekleding wordt bevestigd op een horizontaal regelwerk, kan ventilatie niet vanzelfsprekend zijn. Daarom moeten extra maatregelen worden genomen om dit mogelijk te maken. Een ventilatie-sparing of ontspanningshol van 16 x 3 mm kan aan de achterzijde van de schroten worden aangebracht. Het gebruik van een dubbel regelwerk is in de praktijk echter een effectievere oplossing.

 

Een alternatieve oplossing is om de horizontale bevestigingsregels op vaste afstanden te onderbreken, waarbij de openingen verspringend ten opzichte van elkaar zijn geplaatst. Om te voorkomen dat insecten achter de gevelbekleding doordringen, kunnen de openingen indien nodig worden afgesloten met weerbestendig vliegengaas. Goede ventilatie voorkomt in de praktijk echter dat insecten zich in de spouw nestelen.

 

Lees meer